نظر دادن بازار مرکزی خرده فروشی عمده فروشی

نظر دادن: بازار مرکزی خرده فروشی عمده فروشی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی با ۱۹۰ تماس بگیرید ، داروی چند نرخی نداریم

سخنگوی شرکت غذا و دارو، به هموطنان توصیه کرد در صورت مشاهده تخلف در قیمت گذاری دارو، موارد را به سامانه ۱۹۰ اعلام کنند.

با ۱۹۰ تماس بگیرید ، داروی چند نرخی نداریم

داروی چند نرخی نداریم/ با ۱۹۰ تماس بگیرید

عبارات مهم : آخرین

سخنگوی شرکت غذا و دارو، به هموطنان توصیه کرد در صورت مشاهده تخلف در قیمت گذاری دارو، موارد را به سامانه ۱۹۰ اعلام کنند.

دکتر کیانوش جهانپور، در گفتگو با مهر، به چند قیمتی بودن داروها تصویر العمل نشان داد و گفت: موضوعی بنام چند قیمتی شدن دارو، اعم از وارداتی و تولید داخل، نداریم.

با ۱۹۰ تماس بگیرید ، داروی چند نرخی نداریم

وی افزود: در صورت مشاهده قیمت متفاوت چند فرض متصور هست. اول اینکه یکی از این قیمت ها بالاتر از آخرین قیمت مصوب باشد، در چنین صورتی عرضه کننده در هر کجای زنجیره تامین متخلف است و عنوان بعد از گزارش و بررسی باید به تعزیرات حکومتی جهت برخورد قانونی منعکس شود.

سخنگوی شرکت غذا و دارو، ادامه داد: فرض دیگر اینکه قیمتی بالاتر از آخرین قیمت مصوب نیست ولی مواردی با عرضه پایین تر از قیمت مصوب اخیر یافت شود که در این موارد عرضه کننده خرید قبلی داشته و کماکان با قیمت قبلی مبادرت به فروش دارو کرده است.

سخنگوی شرکت غذا و دارو، به هموطنان توصیه کرد در صورت مشاهده تخلف در قیمت گذاری دارو، موارد را به سامانه ۱۹۰ اعلام کنند.

جهانپور گفت: نهایتا اینکه دارو قیمت واحد مصوب دارد، تنها محل عرضه دارو، داروخانه ها هستند، قیمت مصوب هر دارو در کمیسیون قیمت گذاری تعیین می شود و البته هر عرضه کننده ای ملزم به صدور فاکتور فروش ممهور به مهر رسمی است.

وی افزود: قیمت دارو در سامانه اطلاعات دارویی شرکت غذا و دارو به تفکیک اشکال و اقلام دارویی اعلام شده است و قابل بازیابی و دسترسی جهت همگان است.

سخنگوی شرکت غذا و دارو، تاکید کرد: سامانه ۱۹۰ هم پذیرای شکایات و گزارشات تخلفات و پاسخگوی هموطنان در سراسر کشور است.

با ۱۹۰ تماس بگیرید ، داروی چند نرخی نداریم

واژه های کلیدی: آخرین | دارویی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog